by

Hvad man gør, når man finder en gammel E cigaret liggende

Så er man ved at rydde ud derhjemme i ens skabe, hvor man plejer at have de forskellige remedier til e-cigaretter liggende samt de ting, du bruger til at lave e-juice og og har e-væske liggende, fordi du vil gøre plads til nogle kvalitets e cigaretter, som du vil udskifte de gamle med.

Det er måske din årlige forårsrengøring, hvor du lige sørger for at smide alt det gamle ud, det, du ikke fik brugt og alle de ting, der efterhånden ikke er tidssvarende, eller som de nye regler foreskriver, at man ikke må sælge længere.

Derfor kan du måske heller ikke købe nye ting til disse e-cigaretter, så du kan lige så godt smide dem ud, da du heller ikke kan give dem til andre mennesker, fordi de heller ikke kan købe noget til dem at bruge dem med – medmindre du ligefrem finder samlere til den slags.

Men nu er tiden kommet for, at du som en rette feinschmecker udi e-cigaretter vil købe dig nogle nye for at være med på moden med dem.

Så der, bagerst i skabet, i et lille mørkt hjørne, du ellers aldrig besøger eller kigger ned, da du sjældent kan komme til, medmindre der er helt rent som nu, finder du en ældre e-cigaret, som må være rullet derned, da du kom til at bumpe ind i skabet for lang tid siden.

Men du har da tydeligvis ikke savnet den, for du var faktisk ikke klar over, at du havde den.

Hvad gør du så nu?

Hvis den stadig gælder, virker og kan bruges efter de moderne standarder, så har du jo nu en “ny” reserve-e-cigaret, men hvis den er blevet for gammel, så er det måske bedst at kassere den og smide den ud – medmindre den givne samler vil have den for at tilføje den til sin samling.